Ponuka kurzov

Kurzy sú spoplatnené sumou €15,-. Vstupné je potrebné zaplatiť vopred bankovým prevodom. Pred konaním kurzu vám pošleme pripomienku, v ktorej bude aj číslo nášho účtu. Úhrada poplatku musí byť vykonaná po zaslaní pripomienky o konaní kurzu. V sekcii Informácie pre príjemcu prosím uveďte vaše meno a dátum konania kurzu, ako aj názov vašej inštitúcie, adresu a IČO. V deň konania kurzu vám potom vystavíme zaplatenú faktúru.

Myšlienkové mapy

Myšlienkové mapy slúžia na podporu riešienia problémov. Na kurz je potrebné prísť s vlastným notebookom ( pamäť optimálne 4GB ) a USB kľúčom.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených) Cena
Myšlienkové mapy

Myšlienkové mapy slúžia na podporu riešienia problémov.

7. 4. 2020 (11/10)
€15,-

Adobe

Adobe Photoshop a Adobe InDesign sú komerčné grafické programy publikované firmou Adobe Systems. Na kurz je potrebné prísť s vlastným notebookom ( pamäť optimálne 4GB ) a nainštalovaným Adobe Photoshopom/InDesignom. Ak ho nemáte k dispozícii, bezplatnú verziu si môžete stiahnuť na webovej stránke ADOBE: www.creative.adobe.com/products/download/.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených) Cena
Adobe InDesign a Photoshop

Adobe InDesign je publikačný program pre profesionálne a tvorivé rozvrhnutie reklamných a publikačných materiálov pre tlač, web i mobilné zariadeni

€15,-

Linux

Linux je počítačový operačný systém a jeho jadro. Patrí medzi najznámejšie a najúspešnejšie príklady slobodného softvéru a vývojového modelu open source. Na kurz je potrebné prísť s vlastným notebookom ( pamäť optimálne 4GB ) a USB kľúčom.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených) Cena
Operačný systém Linux

Práca s operačným systémom Linux.

€15,-

Vysokovýkonné počítanie

Vysoko výkonné počítanie (VVP) znamená využívanie (super)počítačov a počítačových klastrov na riešenie numericky alebo dátovo náročných úloh z rôznych odvetví vedy a techniky. Na kurz je potrebné prísť s vlastným notebookom.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených) Cena
HPC infraštruktúra

Práca na superpočítači Aurel a počítačovom klastri v Žiline – od registrácie používateľa až po spúšťanie úloh.

28. 4. 2020 (0/10)
€15,-

Fortran

Fortran je programovací jazyk, který v 50. rokoch 20. storočia navrhla firma IBM pre vedecké výpočty a numerické aplikácie. Odporúča sa priniesť si notebook (najlepšie s OS typu linux) s nainštlovaným prekladačom jazyka fortran (gfortran). Vhodné je aby mal účastník kurzu aspoň základné vedomosti z lineárnej algebry.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených) Cena
Programovací jazyk Fortran 90/95

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi programovania v programovacom jazyku Fortran90/95 so zameraním na štandardné matematické problémy.

€15,-
Paralelné programovanie vo Fortrane

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi paralelného programovania systémov so zdielanou a oddelenou pamäťou v programovacom jazyku Fortran.

5. 5. 2020 (0/10)
€15,-

Python

Python je interpretovaný, interaktívny, open-source programovací jazyk. Python beží na mnohých variantách Unixu, na Macu, a na Windowse (súčasťou kurzu bude inštalácia na vašom systéme). Na kurz je potrebné prísť s vlastným notebookom (s ľubovolným operačným systémom podporujúcim Python).

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených) Cena
Základy programovacieho jazyku Python

Python je open-source, objektovo-orientovaný, vysoko úrovňový programovací jazyk.

€15,-
Python - Objektové programovanie

Kurz sa zameriava na pokročilejšie techniky práce s programovacím jazykom Python.

€15,-

Webmail

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených) Cena
Webmail SAV

Webmail je v informatike webová aplikácia, ktorá umožňuje používateľom pristupovať k svojim e-mailovým schránkam pomocou webového prehliadača.

15. 4. 2020 (0/10)
€0,-

Počítačové siete

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených) Cena
Infraštruktúra siete SAV

Počítačová sieť (angl. computer network) je súhrnné označenie počítačov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi.

19. 5. 2020 (0/10)
€15,-