Ponuka kurzov

Všetky kurzy sú poskytované bezplatne. Chceli by sme Vás poprosiť aby ste vážne zvážili, či sa na kurze naozaj plánujete zúčastniť, aby ste nezaberali miesto iným záujemcom. Kôli aktuálnej pandemickej situácii sú všetky kurzy poskytované online formou až do odvolania.

Ak sú všetky kurzy, o ktoré ste mali záujem, už obsadené, môžete sa prihlásiť do nášho zoznamu náhradníkov. Ozveme sa vám ak sa pred kurzom uvoľnia miesta, alebo keď budeme kurzy najbližšie znovu opakovať.

Python

Python je interpretovaný, interaktívny, open-source programovací jazyk. Python beží na mnohých variantách Unixu, na Macu, a na Windowse (súčasťou kurzu bude inštalácia na vašom systéme). Pre absolvovanie kurzu je potrebne mať k dispozícií vlastný notebook (s ľubovolným operačným systémom podporujúcim Python).

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
Základy programovacieho jazyku Python

Python je open-source, objektovo-orientovaný, vysoko úrovňový programovací jazyk.

Python - Objektové programovanie

Kurz sa zameriava na pokročilejšie techniky práce s programovacím jazykom Python.

Spracovanie a vizualizácia dát v Pythone

Základy dátovej analýzy, spracovanie a vizualizácia dát v programovacom jazyku Python.

8. - 9. 2. 2022 (50/50)
Python – Neurónové siete s knižnicou TensorFlow

Kurz je zameraný na výučbu hlbokého učenia v jazyku Python.

Vysokovýkonné počítanie

Vysoko výkonné počítanie (VVP) znamená využívanie (super)počítačov a počítačových klastrov na riešenie numericky alebo dátovo náročných úloh z rôznych odvetví vedy a techniky. Pre absolvovanie kurzu je potrebne mať k dispozícií vlastný notebook.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
HPC infraštruktúra

Práca na superpočítači Aurel a počítačovom klastri v Žiline – od registrácie používateľa až po spúšťanie úloh.

18. 5. 2022 (10/50)
Open OnDemand

Open OnDemand patrí medzi takzvané easy-access nástroje.

26.01.2022 (2/50)

R

R je programovací jazyk a softvérové prostredie pre štatistickú analýzu a vizualizáciu. R je voľne dostupný pod GNU licenciou, a existujú verzie pre mnohé operačné systémy ako Linux, Windows a Mac.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
Štatistika v R

R je programovací jazyk a softvérové prostredie pre štatistickú analýzu a vizualizáciu.

C/C++

C je štandardný programovací jazyk známy svojou efektívnosťou, je najpopulárnejším jazykom na písanie systémového softvéru a používa sa aj na vývoj aplikácii. C++ je rozšírením jazyka C, podporuje procedurálne programovanie, dátovú abstrakciu, objektovo orientované programovanie, ale aj generické programovanie.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
Paralelné programovanie v jazyku C/C++

OpenMP a MPI tvoria základné programátorské nástroje na tvorbu paralelných programov.

Fortran

Fortran je programovací jazyk, který v 50. rokoch 20. storočia navrhla firma IBM pre vedecké výpočty a numerické aplikácie. Odporúča sa priniesť si notebook (najlepšie s OS typu linux) s nainštlovaným prekladačom jazyka fortran (gfortran). Vhodné je aby mal účastník kurzu aspoň základné vedomosti z lineárnej algebry.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
Programovací jazyk Fortran 90/95

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi programovania v programovacom jazyku Fortran90/95 so zameraním na štandardné matematické problémy.

Paralelné programovanie vo Fortrane

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi paralelného programovania systémov so zdielanou a oddelenou pamäťou v programovacom jazyku Fortran.

Ak sú všetky kurzy, o ktoré ste mali záujem, už obsadené, môžete sa prihlásiť do nášho zoznamu náhradníkov. Zadajte vaše kontaktné údaje a o ktoré kurzy sa jedná, a ozveme sa vám ak sa pred kurzom uvoľnia miesta, alebo keď budeme kurzy najbližšie znovu opakovať.