Počítačové simulácie a výpočty ako esenciálny nástroj vedy

Chcete sa dozvedieť prečo potrebujeme vysokovýkonnú výpočtovú techniku? Táto prednáška vám jednoduchým spôsobom priblíži, pred akým typom úloh stoja vedci pri modelovaní rôznych systémov a ako je možné ich riešiť s využitím HPC. Zároveň na jednoduchých príkladoch ozrejmí metódy a postupy bez ktorých sa súčasná veda nezaobíde.

Dátum konania: 
12.10.2021 o 17:00
Prednášajúci: 
Pavel Neogrády
Inštitúcia: 
Prírodovedecká fakulta UK