Vývoj technológií a architektúr počítačov - od sériových jednoprocesorových po súčasné superpočítače

Sorry, registrations are no longer available for Vývoj technológií a architektúr počítačov - od sériových jednoprocesorových po súčasné superpočítače