Modelovanie elektrónových vlastností 2D systémov metódami kvantového Monte Carla

Prof. Štich je partner TREX – Európske centrum pre exascale computing (projekt HORIZON 2020). Príspevok bude venovaný výpočtovým metódam kvantového Monte Carla za ktoré bola v roku 2020 udelená Nobelova cena za fyziku a ktoré sa dobre hodia pre exascale computing. Súčasťou bude aj ukážka výpočtov, ktoré na ich generovanie potrebovali 30 miliónov hodín jadra (core hours).

Dátum konania: 
21.12.2021 o 17:00
Prednášajúci: 
Ivan Štich
Inštitúcia: 
Fyzikálny ústav SAV
Registrácia: