Krátky návod ako paralelizovať program

Prednáška upozorní na pár najdôležitejších aspektov ukážkových programov. Analýzy sú uverejnené na web-stránkach http://www.jsf.name/lectures.html a https://chipster.csc.fi. Budú to napr.: MS Visual Studio Community a MS MPI. C/C++: direktívy preprocesora pre multiplatformové programovanie, parametre funkcií volané hodnotou, referenciou a dereferenciou, smerníky, dynamické alokovanie pamäte, triedy, zásobníky pre lepšiu komunikáciu medzi procesmi, iterátory, atď. MPI: adresná a kolektívna komunikácia. Genetické algoritmy. Chipster: rýchly úvod do bioinformatiky. Uvedieme užitočné učebnice, hyperlinky a rady pre začiatočníkov.

Dátum konania: 
23.11.2021 o 17:00
Prednášajúci: 
Jaroslav Suchánek
Inštitúcia: 
Biomedicínske centrum SAV
Registrácia: