Krátky návod ako paralelizovať program

Email účastníka kurzu
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas Centru spoločných činností SAV so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto prihlasovacom formulári, za účelom administrácie kurzov do uplynutia dvoch rokov po skončení kurzu. Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám - hodnotiteľom kurzov, a to na účely hodnotenia kurzov. Som si vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok zrušenie tejto žiadosti, akoby nebola podaná.
CAPTCHA
Táto otázka slúži na otestovanie či ste človekom a zabránenie spamovému prihlasovaniu.