Operačný systém Linux

Práca s operačným systémom Linux. Na kurz je potrebné prísť s vlastným notebookom ( pamäť optimálne 4GB ) a USB kľúčom

 1. Úvod do Linuxu
  • vznik, história a filozofia Linuxu, zásadné rozdiely oproti Windows
  • GPL licencia
  • Linuxové distribúcie a hlavní rozdiely medzi nimi
  • Obecné rozprava o podpore hardware-u v Linuxu
  • Inštalácia Linuxu (rozdelenie diskov, výber súborových systémov, výber inštalovaných balíčkov, záverečná konfigurácia systému po inštalácii)
 2. Štruktúra systému
  • jadro
  • virtuálna konzola
  • X server
  • štruktúra a obsah disku
 3. Práca v grafickom prostredí
  • prihlásenie
  • základné aplikácie
  • inštalácie ďalších programov
  • konfigurácie vybraných programov
 4. Konfigurácie systému v grafickom prostredí
  • práca so súborom
  • pridávanie/odoberanie užívateľov, zdieľlanie tlačiarni, zdieľanie súborov, konfigurácie siete, služby, atď.
  • správa procesov
 5. Práce v konzole
  • základní príkazy pre prácu so súbormi a s procesmi
  • spúšťanie služieb, pripojovanie diskov
  • ďalšie vybrané často používané príkazy
  • jednoduché skripty
 6. Charakteristika Linuxu
  • architektúra, multitasking
  • typy Unixov (BSD/SystemV)
  • porovnanie s inými OS
 7. Úvod do súborového systému
  • typy súborov, súborových systémov
  • základné príkazy pre prácu so súbormi
 8. Spúšťanie programov
  • argumenty, PATH, spúšťanie programov na pozadí
  • editor vi (základy ovládania)
 9. Interprety príkazov
  • Bourne shell, C shell, K shell
  • mechanizmy alias a history
  • prostredie env
  • príkazy set/export
  • presmerovanie vstupov/výstupov, programový kanál (pipe)
  • spracovanie textu (awk, sort, tail, grep)
  • vyhľadávanie súborov a súb. systémov
  • úvod do tvorby skriptov
  • grafická nadstavba X-windows
 10. Systémová administrácia
  • passwd, hosts, group
  • práca s procesmi
  • obsadenie diskov
  • príkazy who, w, top, last
 11. Správa systému
  • root (superužívateľ), bezpečnosť systému
  • systém súborov, základné pojmy
  • prístupové práva
  • práca so súbormi a adresármi
  • vytváranie a správa súborových systémov, i-uzol
  • znakové a blokové zariadenia
  • zálohovanie, obnova a prenos údajov
 12. Sieťové služby
Trvanie: 
20 hodín (4 dni)
Cena: 
€15,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených):