Infraštruktúra siete SAV

Počítačová sieť (angl. computer network) je súhrnné označenie počítačov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi.

 1. Úvod do sietí
  • Definícia pojmu počítačová sieť
 2. Požiadavky na internetové pripojenie
  • Fyzické a logické adresovanie, rozdiely medzi IP a MAC adresou
  • Vysvetlenie významu protokolov TCP/IP, DNS a DHCP
 3. LAN
  • Prehľad LAN technológií
  • Prehľad LAN zariadení
 4. VPN
  • Význam VPN
  • Intranet a VPN
 5. Rýchlosť sietí
  • Jednotky prenosu dát
  • Šírka pásma
  • Priepustnosť
  • Oneskorenie
 6. Služby poskytované v rámci VS SAV
  • Mail – Zimbra – nastavenie, podpis, prevencia spamu
  • Videokonferencie – nastavenie a pripojenie, prezentácia v rámci videokonferencie
  • EduRoam – zriadenie konta a pripojenie do WiFi siete
  • ownCloud – prenos a zdieľanie dát
Trvanie: 
5 hodín (1 deň)
Cena: 
€15,-
Registrácia (počet prihlásených): 
19. 5. 2020 (0/10)