Myšlienkové mapy

Myšlienkové mapy slúžia na podporu riešienia problémov. Na kurz je potrebné prísť s vlastným notebookom ( pamäť optimálne 4GB ) a USB kľúčom.

  1. Čo sú myšlienkové mapy
  2. Používané definície
  3. Použitie
  4. Ako pracuje mozog
  5. Prínos myšlienkovych máp
  6. Postup pri vytváraní myšlienkových máp
  7. Praktická ukážka vytvárania
  8. SW nástroje podporujúce vytváranie
Trvanie: 
5 hodín (1 deň)
Cena: 
€15,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených): 
7. 4. 2020 (11/10)