Ponuka prednášok

Národné kompetenčné centrum v spolupráci s Výpočtovým strediskom a Múzeom počítačov Centra spoločných činností SAV pripravuje pre všetkých záujemcov sériu prednášok v populárno-náučnom duchu o vysokovýkonnom počítaní v rôznych vedných disciplínach.

Názov Popis Prednášajúci (inštitúcia) Dátum Registrácia (počet prihlásených)
Modelovanie elektrónových vlastností 2D systémov metódami kvantového Monte Carla

Prof. Štich je partner TREX – Európske centrum pre exascale computing (projekt HORIZON 2020).

Ivan Štich (Fyzikálny ústav SAV) 21.12.2021 17:00 Prihlásiť sa (1/50)
Federatívne distribuované počítanie

V súčasnosti zaznamenávame vďaka výkonným serverom a veľkým dátovým úložiskám značný pokrok v dis

Ladislav Hluchý (Ústav informatiky SAV) 7.12.2021 17:00 Prihlásiť sa (1/50)
Operačné systémy v multiprocesorových klastroch

Prednáška bude zameraná na vysvetlenie základných pojmov, princípov a problémov v operačných sys

Dušan Bernát (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK) 9.11.2021 17:00 Prihlásiť sa (2/50)
Vývoj technológií a architektúr počítačov - od sériových jednoprocesorových po súčasné superpočítače

Prezentácia stručne sumarizuje hlavné etapy urýchľovania výpočtov vplyvom vývoja technológií a a

Martin Šperka (Múzeum počítačov, Centrum spoločných činností SAV) 26.10.2021 17:00 Prihlásiť sa (24/50)
Počítačové simulácie a výpočty ako esenciálny nástroj vedy

Chcete sa dozvedieť prečo potrebujeme vysokovýkonnú výpočtovú techniku?

Pavel Neogrády (Prírodovedecká fakulta UK) 12.10.2021 17:00 Prihlásiť sa (28/50)
Súčasné trendy a vízia rozvoja HPC na Slovensku

V prvej časti prednášky sa dozviete, čo je to superpočítač a aké technológie v sebe kombinuje.

Lukáš Demovič, Filip Holka (Centrum spoločných činností SAV) 29.9.2021 17:00 Prihlásiť sa (29/50)