Ponuka prednášok

Národné kompetenčné centrum v spolupráci s Výpočtovým strediskom a Múzeom počítačov Centra spoločných činností SAV pripravuje pre všetkých záujemcov sériu prednášok v populárno-náučnom duchu o vysokovýkonnom počítaní v rôznych vedných disciplínach.

AKO nás môžete sledovať:

  • naživo vo Výpočtovom stredisku v areáli SAV na Patrónke. Je potrebné sa zaregistrovať, keďže počet účastníkov je obmedzený. Počas prednášok je potrebné dodržiavať všetky platné hygienické opatrenia. Spôsob organizácie budeme priebežne vyhodnocovať a prispôsobovať situácii.
  • cez Facebook online stream, na sledovanie prednášok online nie je potrebná registrácia.
Názov Popis Prednášajúci (inštitúcia) Dátum Registrácia (počet prihlásených)
Modelovanie elektrónových vlastností 2D systémov metódami kvantového Monte Carla

Prof. Štich je partner TREX – Európske centrum pre exascale computing (projekt HORIZON 2020).

Ivan Štich (Fyzikálny ústav SAV) 21.12.2021 o 17:00 Prihlásiť sa (8/40)
Federatívne distribuované počítanie

V súčasnosti zaznamenávame vďaka výkonným serverom a veľkým dátovým úložiskám značný pokrok v dis

Ladislav Hluchý (Ústav informatiky SAV) 7.12.2021 o 17:00 Prihlásiť sa (6/40)
Krátky návod ako paralelizovať program

Prednáška upozorní na pár najdôležitejších aspektov ukážkových programov.

Jaroslav Suchánek (Biomedicínske centrum SAV) 23.11.2021 o 17:00 Prihlásiť sa (8/40)
Operačné systémy v multiprocesorových klastroch

Prednáška bude zameraná na vysvetlenie základných pojmov, princípov a problémov v operačných sys

Dušan Bernát (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK) 10.11.2021 o 17:00 Prihlásiť sa (10/40)
Vývoj technológií a architektúr počítačov - od sériových jednoprocesorových po súčasné superpočítače

Prezentácia stručne sumarizuje hlavné etapy urýchľovania výpočtov vplyvom vývoja technológií a a

Martin Šperka (Múzeum počítačov, Centrum spoločných činností SAV) 26.10.2021 o 17:00 Prihlásiť sa (40/40)
Počítačové simulácie a výpočty ako esenciálny nástroj vedy

Chcete sa dozvedieť prečo potrebujeme vysokovýkonnú výpočtovú techniku?

Pavel Neogrády (Prírodovedecká fakulta UK) 12.10.2021 o 17:00 Prihlásiť sa (40/40)
Súčasné trendy a vízia rozvoja HPC na Slovensku

V prvej časti prednášky sa dozviete, čo je to superpočítač a aké technológie v sebe kombinuje.

Lukáš Demovič, Filip Holka (Centrum spoločných činností SAV) 29.9.2021 o 17:00 Prihlásiť sa (46/40)