Využitie HPC v operatívnej predpovedi počasia na Slovensku

SHMU prevádzkuje HPC od roku 2004. Primárnou aplikáciou je model ALADIN, vyvíjaný v rámci medzinárodných konzorcií ALADIN a v súčasnosti ACCORD. Táto aplikácia obsahuje hydridný paralelizmus (kombinácia OpenMP, MPI) s možnosťou nastaviť dĺžku vektora vnutorných cyklov, takže je vhodná pre vektorové a aj pre skalárne architektúry.

V prezentácii poskytneme prehľad o vývoji HPC v oblasti meteorológie na Slovensku. Poukážeme ako na tom SHMÚ je v porovnaní s inými meteorologickýcmi službami v EÚ. Vysvetlíme špecifické požiadavky na HPC z hľadiska operatívnej prevádzky modelu ALADIN. V závere predstavíme naše predstavy ohľadne budúceho využívania HPC v meteorológii na Slovensku.

Dátum konania: 
1.3.2022 o 17:00
Prednášajúci: 
Mgr. Jozef Vivoda
Inštitúcia: 
Slovenský hydrometeorologický ústav