Úvod do umelých neurónových sieti a evolučných algoritmov

Prezentácia definuje pojmy biologický a matematický neurón, neurónové siete a ich učenie. Vybrané architektúry umelých neurónových sietí (UNS) a aplikácie UNS, neuromorfné výpočtové technológie, evolučné algoritmy (EA), genetický algoritmus, bio-inšpirované algoritmy, paralelizácia EA a HPC a stručne vysvetlí ich princípy.

Dátum konania: 
15.3.2022 o 17:00
Prednášajúci: 
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Inštitúcia: 
Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU