Úvod do aplikacií zložitých výpočtov v medicíne

V medicíne v posledných rokoch pozorovať exponenciálny nárast dát a ich spracovanie vyžaduje čoraz sofistikovanejšie systémy. V prvej časti prezentácie budú vykreslené potreby a problémy súčasnej medicíny s dôrazom na oblasť rádiológie, aké nástroje sú už k dispozícii využívajúce umelú inteligenciu a aký je systém zberu anotovaných dát pre potreby neurónových sietí. V druhej časti sa oboznámime so spôsobom použitia neurónových sietí na vývoj algoritmov rozoznávajúcich diagnózy v rádiologických snímkoch.

Dátum konania: 
12.4.2022 o 17:00
Prednášajúci: 
MUDr.Peter Bluska, RNDr. Zuzana.Černeková, PhD.
Inštitúcia: 
Rádiológia s.r.o., Oddelenie počítačovej grafiky a videnia, Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK