Prirodzená a umelá inteligencia

Aké sú podobnosti a rozdiely medzi inteligenciou vlastnou biologickým systémom a umelou inteligenciou? Snaha o modelovanie procesov prebiehajúcich v mozgu bola jednou z inšpirácií pre rozvoj umelej inteligencie. Povieme si niečo o tom, ako prebieha spracovanie informácií v živom mozgu, do akej miery je takáto inšpirácia umelej inteligencie použiteľná a ospravedlniteľná a kde sa oba typy inteligencií rozchádzajú.

Dátum konania: 
24.5.2022 o 17:00
Prednášajúci: 
MUDr., Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.
Inštitúcia: 
Neuroimunologický ústav SAV