Vysvetliteľná umelá inteligencia/Explainable AI (xAI)

Prednáška bude zameraná na vysvetliteľnú umelú inteligenciu a prehľad súčasného stavu AI.

Počas prednášky získate prehľad o súčasných trendoch vo vysvetliteľnej AI a výzvach, ktoré sú pred nami. Spoločne s lektorom otvoríte „čiernu skrinku“ umelej inteligencie, kde niekedy ani jej dizajnéri nedokážu úplne vysvetliť, prečo AI dospela ku konkrétnemu rozhodnutiu.

Dátum konania: 
31.05.2023 o 16:00 - 17:30
Miesto konania: 
online cez Zoom
Prednášajúci: 
Radovan Kavický
Inštitúcia: 
AIslovakIA