Ponuka kurzov

Všetky nižšie uvedené kurzy poskytujeme bezplatne pre akademický, súkromný aj verejný sektor. Vzhľadom na obmedzený počet miest na kurzoch, prosíme záujemcov, aby sa registrovali iba v prípade vážneho záujmu. Ak ste sa už prihlásili na kurz, avšak nemôžete sa ho zúčastniť, dajte nám prosím vedieť, aby sme umožnili účasť iným záujemcom. Vzhľadom na pandemickú situáciu sú všetky kurzy poskytované online formou až do odvolania.

Všetky potrebné informácie ku konkrétnemu kurzu (link na meeting, informáciu o Vašom moodle konte atď.) Vám pošleme dva týždne pred plánovaným kurzom. Dva dni pre kurzom Vám bude zaslaná pripomienka a v posledný deň kurzu dotazník spokojnosti. V prípade záujmu po úspešnom absolvovaní kurzu Vám vystavíme aj potvrdenie o účasti. Ak Vám neprišiel mail s pokynmi ku kurzu, prosím, skontrolujte si priečinok „Spam“.

Ak máte záujem o kurz, na ktorý sa už z kapacitných dôvodov nedá prihlásiť, môžete sa prihlásiť do zoznamu náhradníkov. Budeme Vás kontaktovať v prípade, že sa uvoľní miesto alebo bude spustená nová registrácia na kurz.

Python

Python je interpretovaný, interaktívny, open-source programovací jazyk. Python beží na mnohých variantoch Unixu, na Macu a Windowse (súčasťou kurzu bude inštalácia na vašom systéme). Pre absolvovanie kurzu je potrebné mať k dispozícií vlastný notebook (s ľubovoľným operačným systémom podporujúcim Python).

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
Základy programovacieho jazyka Python

Python je open-source, objektovo-orientovaný, vysoko úrovňový programovací jazyk.

Python - Objektové programovanie

Kurz sa zameriava na pokročilejšie techniky práce s programovacím jazykom Python.

Spracovanie a vizualizácia dát v Pythone

Základy dátovej analýzy, spracovanie a vizualizácia dát v programovacom jazyku Python.

Python – Neurónové siete s knižnicou TensorFlow

Kurz je zameraný na výučbu neurónových sietí pomocou knižnice Tensorflow v programovacom jazyku P

Python - automatizácia úloh

Python je jednoduchý programovací jazyk, ktorý používateľom umožňuje skriptovať automatizáciu.

Python a spracovanie dát z databázy

Programovací jazyk Python poskytuje viacero nástrojov a knižníc na prácu s SQL databázami.

Základy počítačového videnia s knižnicou OpenCV

OpenCV je základná knižnica pre počítačové videnie.

7. - 8. 6. 2023 (35/55)

Vysokovýkonné počítanie

Vysoko výkonné počítanie (VVP) znamená využívanie (super)počítačov a počítačových klastrov na riešenie numericky alebo dátovo náročných úloh z rôznych odvetví vedy a techniky. Pre absolvovanie kurzu je potrebné mať k dispozícií vlastný notebook.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
HPC infraštruktúra

Práca na HPC systéme Devana a klastroch KELinux a Žilina – od registrácie používateľa až po spúšťanie úloh.

Open OnDemand

Open OnDemand patrí medzi takzvané easy-access nástroje.

R

R je programovací jazyk a softvérové prostredie pre štatistickú analýzu a vizualizáciu. R je voľne dostupný pod GNU licenciou a existujú verzie pre mnohé operačné systémy ako Linux, Windows a Mac.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
Štatistika v R - Základy

R je voľne šíriteľný softvérový nástroj pre štatistické výpočty a grafickú vizualizáciu.

Štatistika v R - Spracovanie a vizualizácia dát

Kurz sa zameriava na pokročilejšie techniky práce s prostredím pre štatistickú analýzu R.

C/C++

C je štandardný programovací jazyk známy svojou efektívnosťou, je najpopulárnejším jazykom na písanie systémového softvéru a používa sa aj na vývoj aplikácii. C++ je rozšírením jazyka C, podporuje procedurálne programovanie, dátovú abstrakciu, objektovo orientované programovanie, ale aj generické programovanie.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
Paralelné programovanie v jazyku C/C++

OpenMP a MPI tvoria základné programátorské nástroje na tvorbu paralelných programov.

Fortran

Fortran je programovací jazyk, který v 50. rokoch 20. storočia navrhla firma IBM pre vedecké výpočty a numerické aplikácie. Odporúča sa priniesť si notebook (najlepšie s OS typu linux) s nainštlovaným prekladačom jazyka fortran (gfortran). Vhodné je aby mal účastník kurzu aspoň základné vedomosti z lineárnej algebry.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
Programovací jazyk Fortran 90/95

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi programovania v programovacom jazyku Fortran90/95 so zameraním na štandardné matematické problémy.

Paralelné programovanie vo Fortrane

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi paralelného programovania systémov so zdielanou a oddelenou pamäťou v programovacom jazyku Fortran.

Ak máte záujem o kurz, na ktorý sa už z kapacitných dôvodov nedá prihlásiť, môžete sa prihlásiť do zoznamu náhradníkov. Budeme Vás kontaktovať v prípade, že sa uvoľní miesto alebo bude spustená nová registrácia na kurz. Zadajte prosím Vaše kontaktné údaje a názov kurzu o ktorý máte záujem a my sa Vám ozveme v prípade, že sa uvoľní miesto alebo bude spustená nová registrácia na kurz.