Ponuka kurzov

Všetky nižšie uvedené kurzy poskytujeme bezplatne pre akademický, súkromný aj verejný sektor. Vzhľadom na obmedzený počet miest na kurzoch, prosíme záujemcov, aby sa registrovali iba v prípade vážneho záujmu. Ak ste sa už prihlásili na kurz, avšak nemôžete sa ho zúčastniť, dajte nám prosím vedieť, aby sme umožnili účasť iným záujemcom. Vzhľadom na pandemickú situáciu sú všetky kurzy poskytované online formou až do odvolania.

Všetky potrebné informácie ku konkrétnemu kurzu (link na meeting, informáciu o Vašom moodle konte atď.) Vám pošleme dva týždne pred plánovaným kurzom. Dva dni pre kurzom Vám bude zaslaná pripomienka a v posledný deň kurzu dotazník spokojnosti. V prípade záujmu po úspešnom absolvovaní kurzu Vám vystavíme aj potvrdenie o účasti. Ak Vám neprišiel mail s pokynmi ku kurzu, prosím, skontrolujte si priečinok „Spam“.

Ak máte záujem o kurz, na ktorý sa už z kapacitných dôvodov nedá prihlásiť, môžete sa prihlásiť do zoznamu náhradníkov. Budeme Vás kontaktovať v prípade, že sa uvoľní miesto alebo bude spustená nová registrácia na kurz.

Adobe

Adobe Photoshop a Adobe InDesign sú komerčné grafické programy publikované firmou Adobe Systems. Na kurz je potrebný vlastný notebookom ( pamäť optimálne 4GB ) a nainštalovaný Adobe Photoshopom/InDesignom. Ak ho nemáte k dispozícii, bezplatnú verziu si môžete stiahnuť na webovej stránke ADOBE: www.creative.adobe.com/products/download/.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených) Cena
Adobe InDesign

Publikačný program pre profesionálne a tvorivé rozvrhnutie reklamných a publikačných materiálov.

€72,-

Umelá inteligencia/Strojové učenie

Umelá inteligencia používa metódy strojového učenia a zaoberá sa tvorbou systémov riešiacich komplexné úlohy ako je rozpoznávanie či klasifikácia, napr. v oblastiach spracovania obrazu alebo spracovania písaného textu či hovoreného jazyka, alebo plánovania či riadenia na základe spracovania veľkých objemov dát.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
Praktický úvod do spracovania prirodzeného jazyka

Spracovanie prirodzeného jazyka je odvetvie umelej inteligencie, ktoré sa zaoberá interakciou medzi počítačmi a ľuďmi

Python

Python je interpretovaný, interaktívny, open-source programovací jazyk. Python beží na mnohých variantoch Unixu, na Macu a Windowse (súčasťou kurzu bude inštalácia na vašom systéme). Pre absolvovanie kurzu je potrebné mať k dispozícií vlastný notebook (s ľubovoľným operačným systémom podporujúcim Python).

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
Základy programovacieho jazyka Python

Python je open-source, objektovo-orientovaný, vysoko úrovňový programovací jazyk.

Python - Objektové programovanie I

Kurz sa zameriava na pokročilejšie techniky práce s programovacím jazykom Python.

Python - Objektové programovanie II

Kurz sa zameriava na pokročilejšie objektovo orientované programovanie (OOP).

Python – Neurónové siete s knižnicou TensorFlow

Kurz je zameraný na výučbu neurónových sietí pomocou knižnice Tensorflow v programovacom jazyku P

Spracovanie a vizualizácia dát v Pythone

Základy dátovej analýzy, spracovanie a vizualizácia dát v programovacom jazyku Python.

Python a spracovanie dát z databázy

Programovací jazyk Python poskytuje viacero nástrojov a knižníc na prácu s SQL databázami.

30. 11. 2023 (55/55)

SQL

Structured Query Language (SQL; iné názvy: štruktúrovaný vyhľadávací jazyk, štruktúrovaný dopytovací jazyk, nespisovne štruktúrovaný dotazovací jazyk) je počítačový jazyk na manipuláciu (DML) (výber, vkladanie, úpravu a mazanie) a definíciu údajov (DDL). V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia databáz.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
Databázy a Jazyk SQL

Structured Query Language (SQL) je počítačový jazyk na manipuláciu a definíciu údajov.

29. 11. 2023 (55/55)

R

R je programovací jazyk a softvérové prostredie pre štatistickú analýzu a vizualizáciu. R je voľne dostupný pod GNU licenciou a existujú verzie pre mnohé operačné systémy ako Linux, Windows a Mac.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
Štatistika v R - Základy

R je voľne šíriteľný softvérový nástroj pre štatistické výpočty a grafickú vizualizáciu.

Štatistika v R - Spracovanie a vizualizácia dát

Kurz sa zameriava na pokročilejšie techniky práce s prostredím pre štatistickú analýzu R.

Vysokovýkonné počítanie

Vysoko výkonné počítanie (VVP) znamená využívanie (super)počítačov a počítačových klastrov na riešenie numericky alebo dátovo náročných úloh z rôznych odvetví vedy a techniky. Pre absolvovanie kurzu je potrebné mať k dispozícií vlastný notebook.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
HPC infraštruktúra

Práca na HPC systéme Devana a klastroch KELinux a Žilina – od registrácie používateľa až po spúšťanie úloh.

Open OnDemand

Open OnDemand patrí medzi takzvané easy-access nástroje.

Fortran

Fortran je programovací jazyk, který v 50. rokoch 20. storočia navrhla firma IBM pre vedecké výpočty a numerické aplikácie. Odporúča sa priniesť si notebook (najlepšie s OS typu linux) s nainštlovaným prekladačom jazyka fortran (gfortran). Vhodné je aby mal účastník kurzu aspoň základné vedomosti z lineárnej algebry.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
Programovací jazyk Fortran 90/95

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi programovania v programovacom jazyku Fortran90/95 so zameraním na štandardné matematické problémy.

Paralelné programovanie vo Fortrane

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi paralelného programovania systémov so zdielanou a oddelenou pamäťou v programovacom jazyku Fortran.

C/C++

C je štandardný programovací jazyk známy svojou efektívnosťou, je najpopulárnejším jazykom na písanie systémového softvéru a používa sa aj na vývoj aplikácii. C++ je rozšírením jazyka C, podporuje procedurálne programovanie, dátovú abstrakciu, objektovo orientované programovanie, ale aj generické programovanie.

Názov Popis Registrácia (počet prihlásených)
Paralelné programovanie v jazyku C/C++

OpenMP a MPI tvoria základné programátorské nástroje na tvorbu paralelných programov.

Ak máte záujem o kurz, na ktorý sa už z kapacitných dôvodov nedá prihlásiť, môžete sa prihlásiť do zoznamu náhradníkov. Budeme Vás kontaktovať v prípade, že sa uvoľní miesto alebo bude spustená nová registrácia na kurz. Zadajte prosím Vaše kontaktné údaje a názov kurzu o ktorý máte záujem a my sa Vám ozveme v prípade, že sa uvoľní miesto alebo bude spustená nová registrácia na kurz.