Ponuka prednášok

Miesto konania:

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava. Druhé poschodie nad hlavným vchodom do budovy, priestory knižnice. Vybrané prednašky si budete môcť pozrieť zo záznamu v našom archíve a na YouTube.
Názov Popis Prednášajúci (inštitúcia) Registrácia (počet zaregistrovaných)
Atomistický pohľad na biopolyméry použitím HPC

Ako je možné zistiť, či sa COVID alebo iné vírusy môžu prenášať cigaretovým dymom?

Zuzana Benková (Ústav polymérov SAV, v. v. i.)
Zvedavá umelá inteligencia

Zvedavosť, ako druh motivácie, je jedným zo základných fenoménov vyskytujúcich sa u živočíchov s vyššou kogníciou.

Matej Pecháč (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK)
Výskum konformačných preferencií prirodzene neusporiadaného proteínu tau

Prirodzene neusporiadaný proteín tau, ktorý zohráva úlohu v patogenéze Alzheimerovej choroby, nenadobúda za fyziologických podmienok stabilnú 3D št

Ondrej Cehlár (Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.)
Úvahy o úlohe vysoko výkonných počítačov (HPC) a grafických procesorov v genómovej analýze DNA

Využitie „open source“ bioinformatických nástrojov pre genómovú analýzu na HPC môže byť problematické z hľadiska ich slabej paralelizácie na úrovni

Miloslav Karhánek (Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.)