Ponuka prednášok

Národné kompetenčné centrum v spolupráci s Výpočtovým strediskom a Múzeom počítačov Centra spoločných činností SAV, v.v.i. pripravuje pre všetkých záujemcov sériu prednášok v populárno-náučnom duchu o vysokovýkonnom počítaní v rôznych vedných disciplínach.

AKO nás môžete sledovať:

  • naživo vo Výpočtovom stredisku v areáli SAV na Patrónke. Je potrebné sa zaregistrovať, keďže počet účastníkov je obmedzený. Počas prednášok je potrebné dodržiavať všetky platné hygienické opatrenia. Spôsob organizácie budeme priebežne vyhodnocovať a prispôsobovať situácii.
  • cez Facebook online stream, na sledovanie prednášok online nie je potrebná registrácia.
  • Minulé prednášky nájdete v našom archíve.
Názov Popis Prednášajúci (inštitúcia) Registrácia (počet prihlásených)
Prirodzená a umelá inteligencia

Aké sú podobnosti a rozdiely medzi inteligenciou vlastnou biologickým systémom a umelou inteligenciou?

MUDr., Mgr. Tomáš Hromádka, PhD. (Neuroimunologický ústav SAV)
Aktuálne problémy reinforcement learningu

Reinforcement learning (učenie odmenou a trestom) - čo to je a ako to ako funguje, vrátane ukážok. Hlavné body prednášky budú:

Ing. Michal Chovanec, PhD (Tachyum)
Využitie ML/AI pre aplikácie v chemii - potenciálne liečivá na Covid-19

Využitie techník strojového učenia a umelej inteligencie pre aplikácie v chemii. Vývoj detekcie a potenciálnych liečív na Covid-19.

Ing. Marián Gall, PhD (CSČ SAV, v.v.i. - Výpočtové stredisko)
Úvod do aplikacií zložitých výpočtov v medicíne

V medicíne v posledných rokoch pozorovať exponenciálny nárast dát a ich spracovanie vyžaduje čoraz sofistikovanejšie systémy.

MUDr.Peter Bluska, RNDr. Zuzana.Černeková, PhD. (Rádiológia s.r.o., Oddelenie počítačovej grafiky a videnia, Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK)
Hlboké učenie a jeho základné aplikácie pre počítačové videnie

Keď používame nejaký model hlbokého učenia, pochopiť ako a prečo funguje je na základe jeho architektúry takmer nemožné.

RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (Katedra informatiky, FMFI UK)
Úvod do umelých neurónových sieti a evolučných algoritmov

Prezentácia definuje pojmy biologický a matematický neurón, neurónové siete a ich učenie.

prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU)
Využitie HPC v operatívnej predpovedi počasia na Slovensku

SHMU prevádzkuje HPC od roku 2004. Primárnou aplikáciou je model ALADIN, vyvíjaný v rámci medzinárodných konzorcií ALADIN a v súčasnosti ACCORD.

Mgr. Jozef Vivoda (Slovenský hydrometeorologický ústav)
Modelovanie elektrónových vlastností 2D systémov metódami kvantového Monte Carla

Prof. Štich je partner TREX – Európske centrum pre exascale computing (projekt HORIZON 2020).

Prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV)