Paralelné programovanie v jazyku C/C++

OpenMP a MPI tvoria základné programátorské nástroje na tvorbu paralelných programov. Využívajú sa na systémoch so zdieľanou alebo distribuovanou pamäťou. Kurz sa zameriava získanie základných praktických skúsenosti s návrhom paralelných algoritmov pre multiprocesory a počítačové klastre pomocou nástrojov OpenMP a MPI.

Cieľom kurzu je poskytnúť znalosti o metódach a prostriedkoch paralelného spracovania s dôrazom na ich využitie pri tvorbe aplikácií.
Kurz umožní získať základne praktické skúsenosti s návrhom paralelných algoritmov pomocou programovacích modelov pre multiprocesory a počítačové klastre.
Na kurz je potrebné poznať základy programovania v jazyku C/C++ a znalosti súvisiace s návrhom a realizáciou sekvenčných algoritmov.
Na kurze sa zoznámite so základnými princípmi a technikami paralelného programovania:

  1. OpenMP - implicitné použitie vlákien so zdieľanou pamäťou
  2. MPI - programovanie systémov s distribuovanou pamäťou

Trvanie: 
8-10 hodín (2 dni) 9:00 - 13:30
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených):