HPC s grafickými akcelerátormi

Grafické akcelerátory (GPU) tvoria v súčasnosti moderné hardwarové (HW) prostriedky na niekoľkonásobné zrýchlenie rôznych špecifických výpočtov oproti klasickým procesorom (CPU), hlavne v oblasti lineárnej algebry. Odlišná architektúra, rýchlejšia práca s pamäťou a celkovo vyšší výpočtový výkon predurčuje grafické akcelerátory na to, aby tvorili vhodnú alternatívu oproti štandardným HPC paralelným simuláciám na CPU. Kvôli odlišnej architektúre GPU a rôznym HW obmedzeniam je potrebné prispôsobiť aj programátorské nástroje na tvorbu paralelných programov a plnému využitiu dostupného grafického HW. Kurz sa zameriava získanie základných praktických skúsenosti s návrhom a tvorbou paralelných algoritmov pre grafické akcelerátory použitím rozhrania CUDA (Comupte Unified Device Architecture) a knižníc cuBLAS. Na kurz je potrebné poznať základy programovania v jazyku C/C++ a znalosti súvisiace s návrhom a realizáciou sekvenčných algoritmov.

  1. Návrh a tvorba paralelných algoritmov pre grafické akcelerátory použitím rozhrania CUDA
  2. Použitie cuBLAS knižníc pre výpočty v oblasti lineárnej algebry
Trvanie: 
4 hodiny (1 deň)
Cena: 
€0,-
Registrácia (počet prihlásených): 
15. 3. 2023 (24/55)