Databázy a Jazyk SQL 1

Structured Query Language (SQL) je počítačový jazyk na manipuláciu a definíciu údajov. V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia databáz.

 1. Úvod do databáz
  • Databázové Systémy a Databázy
  • MySQL, Microsoft SQL, PostgreSQL
  • Databázové Objekty
  • Tabuľky
  • Dopyty
 2. Jazyk SQL
  • SELECT, SELECT DISTINCT
  • LIMIT
  • WHERE
  • Operátor zreťazenia (+)
  • CONCAT()
  • IS NULL
  • BETWEEN
  • IN
  • LIKE
  • ORDER BY
  • GROUP BY
  • CAST function
Meno lektora: 
Miroslav Reiter
Trvanie: 
4-5 hodín (1 deň) 9:00 - 13:30
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených): 
24. 4. 2024 (55/55)