Databázy a Jazyk SQL 2

Tento kurz je určený pre tých, ktorí si chcú doplniť znalosti zo sveta databázových systémov (DBMS) a jazyka SQL. Kurz je navrhnutý tak, aby poskytol podrobnejší pohľad na rôzne aspekty práce s databázami od základných koncepcií po pokročilé techniky spracovania dát.

 1. Prehľad DBMS a DB
  • SQL a NoSQL databázy
  • Databázy a Schémy (Schemas)
  • Dopyty (Queries)
  • Pohľady (Views)
 2. Jazyk SQL
  • Spracovanie Dát v SQL
  • Poddopyty (Subqueries)
  • Spojenia (Joins)
  • Indexy a indexovanie
  • Transakcie a transakčnú integrita

Pre koho je kurz určený:
Tento kurz je ideálny pre stredne pokročilých až pokročilých používateľov SQL a databáz, ako aj pre tých, ktorí už majú základné znalosti a chcú svoje schopnosti posunúť na vyššiu úroveň. Či už ste dátový analytik, vývojár, databázový administrátor, alebo máte záujem o rozšírenie vašich databázových znalostí, tento kurz je pre vás. Odporúčame mať aspoň základné skúsenosti s databázami a jazykom SQL (absolvovaný náš kurz Databázy a Jazyk SQL), aby ste mohli plne využiť ponúkaný obsah.

Meno lektora: 
Miroslav Reiter
Trvanie: 
4-5 hodín (1 deň) 9:00 - 13:30
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených): 
9. 5. 2024 (55/55)