Programovací jazyk Fortran 90/95

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi programovania v programovacom jazyku Fortran90/95 so zameraním na štandardné matematické problémy. Odporúča sa priniesť si notebook (najlepšie s OS typu linux) s nainštlovaným prekladačom jazyka fortran (gfortran). Vhodné je aby mal účastník kurzu aspoň základné vedomosti z lineárnej algebry.

 1. Úvod do programovania v jazyku Fortran 95
  • vývoj
  • odlišnosti vo verziách
  • kompilácia
 2. Základy syntaxe
  • volný formát
  • vnútorné dátové typy
  • implicitné typy
  • deklarácie
  • konštanty
  • skalárne výrazy
  • matematické operácie
 3. Organizačné štruktúry
  • IF
  • DO
  • DO...WHILE
  • SELECT CASE
  • EXIT
  • CYCLE
 4. Operátory
  • relačné
  • logické
  • priority operátorov
 5. Práca s reťazcami
  • typová konverzia
  • celočíselné delenie
  • vnútorné matematické
  • numerické a znakové funkcie
 6. Práca s poliami
  • dynamické polia
  • WHERE
  • FORALL
  • vnútorné funkcie a procedúry pre generovanie náhodných čísel, a prácu s poliami
 7. Procedúry a funkcie
  • preberanie argumentov
  • charakter premenných
  • voliteľné argumenty
  • pole ako argument
  • rekurzívne procedúry
 8. Objektové prvky a moduly.
 9. Pointery a užívateľské typy.
 10. Vstup a výstup, formát.
 11. Práca so súbormi.
Trvanie: 
8-10 hodín (2 dni) 9:00 - 13:30
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených):