Paralelné programovanie vo Fortrane

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi paralelného programovania systémov so zdielanou a oddelenou pamäťou v programovacom jazyku Fortran. Účastníci by mali prísť s vlastným notebook-om s nainštalovaným programovacím jazykom Fortran. Predpokladom je absolvovanie kurzu "Programovanie vo Fortran-e".

 1. Úvod do paralelného programovania, architektúra počítačov so zdielanou a oddelenou pamäťou
 2. Paralelné programovanie s oddelenou pamäťou
  • MPI (Message Passing Interface)
  • "Point-to-point"
  • kolektívne operácie
 3. Paralelné I/O
 4. Pokročilé koncepty MPI-2 / MPI-3
 5. Paralelné programovanie so zdielanou pamäťou: OpenMP
 6. Paralelné programovanie pre hybridné systémy: MPI + OpenMP
Trvanie: 
4-5 hodín (1 deň) 9:00 - 13:30
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených):