Umelá inteligencia/Strojové učenie

Praktický úvod do spracovania prirodzeného jazyka

Spracovanie prirodzeného jazyka je odvetvie umelej inteligencie, ktoré sa zaoberá interakciou medzi počítačmi a ľuďmi pomocou prirodzeného jazyka. Konečným cieľom NLP je, aby počítač dokázal čítať, dešifrovať a porozumieť ľudskému jazyku. Natural language processing sa pri odvodzovaní významu z ľudských jazykov často spolieha na strojové učenie, spája počítačovú vedu a lingvistiku.

Obsah Kurzu: