Python

Python – Neurónové siete s knižnicou TensorFlow

Kurz je zameraný na výučbu neurónových sietí pomocou knižnice Tensorflow v programovacom jazyku Python. Tensorflow je momentálne najpopulárnejšia knižnica zameraná na vytváranie programov, ktoré pracujú s neurónovými sieťami. Na kurze sa bude pracovať v programovacom prostredí Jupyter Notebook (Colab alebo Anaconda), alebo v prostredí Spyder (Anaconda).
Odporúčanou podmienkou pre absolvovanie tohto kurzu je účasť na kurzoch:

Spracovanie a vizualizácia dát v Pythone

Základy dátovej analýzy, spracovanie a vizualizácia dát v programovacom jazyku Python.
Prerekvizitou tohto kurzu sú základné zručnosti v programovacom jazyku Python. Pokiaľ ste absolvovali predošlý kurz s názvom „Základy programovacieho jazyka Python“ prípadne „Objektovo orientované programovane v Pythone“, určite spĺňate základné prepoklady pre absolvovanie tohto kurzu.
Opäť (ako v predšlých kurzoch) budeme pracovať v prostredí Jupyter Notebook, ktorý si môžete nainštalovať aj doma na svojom osobnom počítači prostredníctom GUI Anaconda Navigator.