Python

Python – Neurónové siete s knižnicou TensorFlow

Kurz je zameraný na výučbu hlbokého učenia v jazyku Python. Poslucháčov naučíme pracovať s knižnicou Tensorflow. Tensorflow je aktuálne najpopulárnejšia knižnica zameraná na vytváranie, trénovanie a testovanie programov hlbokého učenia.
Odporúčanou podmienkou pre absolvovanie tohto kurzu je účasť na kurzoch: Základy programovacieho jazyku Python, Python – Objektovo orientované programovanie, Spracovanie a vizualizácia dát v Pythone.

Budeme pracovať v prostredí Jupyter Notebook, alebo v prostredí spyder. Programovať budeme štrukturálne aj objektovo.

Spracovanie a vizualizácia dát v Pythone

Základy dátovej analýzy, spracovanie a vizualizácia dát v programovacom jazyku Python.
Prerekvizitou tohto kurzu sú základné zručnosti v programovacom jazyku Python. Pokiaľ ste absolvovali predošlý kurz s názvom „Základy programovacieho jazyka Python“ prípadne „Objektovo orientované programovane v Pythone“, určite spĺňate základné prepoklady pre absolvovanie tohto kurzu.
Opäť (ako v predšlých kurzoch) budeme pracovať v prostredí Jupyter Notebook, ktorý si môžete nainštalovať aj doma na svojom osobnom počítači prostredníctom GUI Anaconda Navigator.