Vysokovýkonné počítanie

HPC s grafickými akcelerátormi

Grafické akcelerátory (GPU) tvoria v súčasnosti moderné hardwarové (HW) prostriedky na niekoľkonásobné zrýchlenie rôznych špecifických výpočtov oproti klasickým procesorom (CPU), hlavne v oblasti lineárnej algebry. Odlišná architektúra, rýchlejšia práca s pamäťou a celkovo vyšší výpočtový výkon predurčuje grafické akcelerátory na to, aby tvorili vhodnú alternatívu oproti štandardným HPC paralelným simuláciám na CPU.

Open OnDemand

Open OnDemand patrí medzi takzvané easy-access nástroje. Umožní vám interaktívny prístup k výpočtovým prostriedkom cez webové rozhranie a uľahčí manažment úloh. Počas krátkej prezentácie Vám ukážeme ako sa prihlásiť a základy požívania, Podrobný návod nájdete tu.