IT kurzy v CSČ SAV - VS

DÔLEŽITÝ OZNAM: Ak nieste zamestnancom SAV a máte záujem o naše kurzy, najprv nás prosím kontaktujte na mailovej adrese itkurzy[at]savba[dot]sk.

Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko organizuje školenia z oblasti IT a používania aplikácií. Našou snahou je podporiť lepšie využívanie softvérových prostriedkov pri riešení vedecko-výskumných úloh. Kurzy sú realizované lektormi so skúsenosťami s výukou daných tém v univerzitnom prostredí, aj s praktickými skúsenosťami v súkromných firmách.

Kurzy sú od roku 2018 spoplatnené sumou €15,-. Tieto finančné prostriedky využijeme na nákup občerstvenia a udržania dobrej kvality našich školení. Vstupné je potrebné zaplatiť vopred bankovým prevodom. Pred konaním kurzu vám pošleme pripomienku, v ktorej bude aj číslo nášho účtu. Úhrada poplatku musí byť vykonaná po zaslaní pripomienky o konaní kurzu. V sekcii Informácie pre príjemcu prosím uveďte vaše meno a dátum konania kurzu, ako aj názov vašej inštitúcie, adresu a IČO. V deň konania kurzu vám potom vystavíme zaplatenú faktúru.

Kurzy sa budú konať v budove Výpočtového strediska na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave v uvedených termínoch. Začiatok je vždy o 9:00 ráno. Výuka bude prebiehať do 12:00 hod. Potom nasleduje obedňajšia prestávka do 13:00 hod. Kurz pokračuje do 15:00 hod.

Maximálny počet účastníkov kurzu je 10. Po naplnení kapacity bude registrácia uzavretá. Na stránke Ponuka kurzov sa môžete zaregistrovať na Vami vybraté kurzy. Organizačné pokyny pre daný kurz budú špecifikované pri popise kurzu.

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy, môžete nás kontaktovať na mailovej adrese itkurzy[at]savba[dot]sk.