Operačné systémy v multiprocesorových klastroch

Prednáška bude zameraná na vysvetlenie základných pojmov, princípov a problémov v operačných systémoch s ohľadom na architektúry s mnohými procesormi. Základné oblasti zahŕňajú: procesy a vlákna, plánovanie procesov v prostredí symetrického multiprocessingu, meranie zaťaženia systému, alokácia pamäte a klastrové súborové systémy.

Dátum konania: 
10.11.2021 o 17:00
Prednášajúci: 
Dušan Bernát
Inštitúcia: 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Registrácia: