Objektové modelovanie v programovaní

Objektovanie modelovanie a z neho vyplývajúca analýza a design softwarových produktov predstavuje novú paradigmu pri príprave a samotnom písaní programov. Na kurz je potrebné prísť s vlastným notebookom ( pamäť optimálne 4GB ) a USB kľúčom.

  1. Realita sveta
  2. Objekty a relácie medzi nimi
  3. Triedy a relácie medzi nimi
  4. Hierarchia tried - dedičnosť a polymorfizmus
  5. Metóda objektového modelovania
  6. Príklad riešenia problému objektami
  7. Práca s triedami a objektami
  8. Architektúra Model-View-Controller
Trvanie: 
5 hodín (1 deň)
Cena: 
€5,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených): 
29. 10. 2019 (3/10)