IT kurzy v CSČ SAV - VS

Centrum spoločných činností SAV, v.v.i , Výpočtové stredisko organizuje školenia z oblasti IT a používania aplikácií. Našou snahou je podporiť lepšie využívanie softvérových prostriedkov pri riešení vedecko-výskumných úloh. Kurzy sú realizované lektormi so skúsenosťami s výukou daných tém v univerzitnom prostredí, aj s praktickými skúsenosťami v súkromných firmách. Všetky kurzy sa uskutočnia v online forme a v slovenčine.

Kurzy poskytujeme v spolupráci s Národným kompetenčným centrom pre HPC na Slovensku, ktoré vzniklo v rámci európskeho projektu EuroCC. V rámci projektu poskytujeme množstvo služieb ako školenia, prístup k informáciám získaných mapovaním poskytovateľov a spotrebiteľov HPC, poskytovanie strojového času a softvérových nástrojov a konzultácie. Všetky služby národného kompetenčného centra sú poskytované bezplatne. Ďalšie informácie nájdete tu: https://eurocc.nscc.sk/