Python – Neurónové siete s knižnicou TensorFlow

Kurz je zameraný na výučbu hlbokého učenia v jazyku Python. Poslucháčov naučíme pracovať s knižnicou Tensorflow. Tensorflow je aktuálne najpopulárnejšia knižnica zameraná na vytváranie, trénovanie a testovanie programov hlbokého učenia.
Odporúčanou podmienkou pre absolvovanie tohto kurzu je účasť na kurzoch: Základy programovacieho jazyku Python, Python – Objektovo orientované programovanie, Spracovanie a vizualizácia dát v Pythone.

Budeme pracovať v prostredí Jupyter Notebook, alebo v prostredí spyder. Programovať budeme štrukturálne aj objektovo.

 1. Teoretický úvod do problematiky (Princípy umelej inteligenicie a stojového učenia)
 2. V prípade nutnosti pomoc s vytvorením environment prostredia a nainštalovanie TensorFlow pre prácu s Jupyter Notebook, resp. Spyder
 3. Základy TensorFlow (syntax, grafy, premenné...) a SciKit Learn
 4. Tensorflow – Modely, Aktivačné funkcie, Stratové funkcie, vrstvy, initializers, metrics, callbacks, optimizers, sequential ...
 5. Načítanie dát
 6. Príklady na regresné metódy
 7. Textová klasifikácia
 8. Image (obrazová) klasifikácia konvolučnou neurónovou sieťou
 9. Prahovanie – binárna klasifikácia obrazu konvolučnou neurónovou sieťou
 10. Sémantická segmentácia – sémantický opis konvolučnou neurónovou sieťou obrazu s niekoľkymi triedami
 11. Návrh, výber a vyhodnocovanie modelov
 12. Rekapitulácia
Trvanie: 
15 hodín (3 dni)
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených):