Python – Neurónové siete s knižnicou TensorFlow

Kurz je zameraný na výučbu neurónových sietí pomocou knižnice Tensorflow v programovacom jazyku Python. Tensorflow je momentálne najpopulárnejšia knižnica zameraná na vytváranie programov, ktoré pracujú s neurónovými sieťami. Na kurze sa bude pracovať v programovacom prostredí Jupyter Notebook (Colab alebo Anaconda), alebo v prostredí Spyder (Anaconda).
Odporúčanou podmienkou pre absolvovanie tohto kurzu je účasť na kurzoch:

 • Základy programovacieho jazyka Python
 • Python – Objektovo orientované programovanie
 • Spracovanie a vizualizácia dát v Python-e
  Stručná osnova kurzu:
 1. Teoretický úvod do umelej inteligencie a strojového učenia
 2. Nainštalovanie a práca s knižnicou TensorFlow v prostredí Jupyter Notebook, resp. Spyder (Anaconda)
 3. Zoznámenie sa so základnými pojmami neurónových sietí: aktivačné funkcie, stratové funkcie, topológia neurónovej siete, inicializéry, metriky, callbacks, optimizéry ...
 4. Tensorflow – Modely, Aktivačné funkcie, Stratové funkcie, vrstvy, initializers, metrics, callbacks, optimizers, sequential ...
 5. Príprava a normalizácia vstupných dát pre neurónové siete
 6. Príklady na regresné a klasifikačné modely neurónových sietí
 7. Klasifikácia obrázkov (MNIST) konvolučnou neurónovou sieťou (CNN)
 8. Návrh, výber a vyhodnocovanie rôznych modelov
Meno lektora: 
Bibiána Lajčinová a Marián Gall
Trvanie: 
14-18 hodín (3 dni) 9:30 - 15:00
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených):