Zoznam náhradníkov

Popis: 

Ak sú všetky kurzy, o ktoré ste mali záujem, už obsadené, tu sa môžete sa prihlásiť do nášho zoznamu náhradníkov. Zadajte vaše kontaktné údaje a o ktoré kurzy sa jedná, a ozveme sa vám ak sa pred kurzom uvoľnia miesta, alebo keď budeme kurzy najbližšie znovu opakovať.