Štatistika v R - Základy

R je voľne šíriteľný softvérový nástroj pre štatistické výpočty a grafickú vizualizáciu. Týmto jediným písmenom sa označuje prostredie i programovací jazyk zároveň. Na kurze sa budeme venovať programovaniu v programovacom jazyku R ako aj niektorým základným štatistickým metódam.

 1. Základné informácie
  • Úvod do R
  • Inštalácia R, RStudio
  • Vlastnosti jazyka R
 2. Stručný prehľad programovania v R:
  • Základná syntax
  • Príkazy v R
  • Dátové typy
  • Premenné
  • Operátory a konštanty
  • Riadiace štruktúry
  • Slučky
  • Funkcie
  • Reťazce
  • Vektory
  • Zoznamy
 3. Štatistické vyhodnotenie dát v R:
  • Priemer, Medián, Modus
  • Lineárna Regresia
  • Normálne rozdelenie
  • Kovariancia
Trvanie: 
8-10 hodín (2 dni) 9:00 - 13:30
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených):