R

Štatistika v R - Základy

R je voľne šíriteľný softvérový nástroj pre štatistické výpočty a grafickú vizualizáciu. Týmto jediným písmenom sa označuje prostredie i programovací jazyk zároveň. Na kurze sa budeme venovať programovaniu v programovacom jazyku R ako aj niektorým základným štatistickým metódam.