Štatistika v R - Spracovanie a vizualizácia dát

Kurz sa zameriava na pokročilejšie techniky práce s prostredím pre štatistickú analýzu R. Nosnou témou kurzu bude spracovanie a vizualizácia dát.

 1. Spracovanie a vizualizácia dát v R:
  • CSV a Excel súbory
  • Koláčové grafy
  • Stĺpcové grafy
  • Krabicové grafy
  • Histogramy
  • Čiarové grafy
  • Bodové grafy
 2. Dátové štruktúry a programovanie
  • Matice a Submatice
  • Polia
  • Faktory
  • Dátové rámce/Tabuľky
  • Balíčky
  • GUI
 3. Štatistická analýza
  • Korelačná analýza
  • Regresná analýza
  • Analýza kontingenčných tabuliek
  • Časové rady
Trvanie: 
8-10 hodín (2 dni) 9:00 - 13:30
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených):