Úvod do fyziky kvantového počítania

Povieme si aké sú pravidlá, ktoré budeme používať, keď hovoríme o kvantovom počítaní a ako súvisia s fyzikálnymi vlastnosťami kvantových systémov.

Dátum konania: 
4. 10. 2022
Prednášajúci: 
Vladimír Bužek
Inštitúcia: 
Národné centrum pre kvantové technológie