Kvantové programovanie

Povieme si ako sú na tom súčasné kvantové procesory po praktickej a technickej stránke, a ako to zapadá do oblasti vysokovýkonného počítania. Existuje množstvo platforiem, z ktorých každá má svoje prednosti a svoje nedostatky. Avšak zatiaľ všetky oplývajú vysokou chybovosťou a malým množstvom použiteľných qubitov. V dnešnej dobe je tak potrebné hľadať cestu, ako s týmito obmedzeniami pracovať. To sa deje jednak optimalizáciou na úrovni samotných výpočtov a jednak na algoritmickej úrovni, kde hľadáme (nenáročné) výpočty, pri ktorých dané obmedzenia nie sú zničujúce, ale zároveň pri ktorých môžeme očakávať aspoň čiastočné výhody (napr. v urýchlení výpočtov).

Dátum konania: 
8. 11. 2022
Prednášajúci: 
Daniel Reitzner
Inštitúcia: 
VTT Technical Research Centre of Finland