Python a spracovanie dát z databázy

Programovací jazyk Python poskytuje viacero nástrojov a knižníc na prácu s SQL databázami. SQL je programovací jazyk určený na ukladanie, manipulovanie a vyberanie dát v relačných databázach. Počas kurzu preberieme základy databázových systémov a jazyku SQL a a ich nasadenie v programoch vytvorených v Pythone.

 1. Úvod do Databáz a Databázových Systémov
  • Databázy, Tabuľky, Dopyty
  • Datalore
  • Knižnice a Moduly (pymysql, psycopg2, google-cloud)
  • Secrets a Heslá
  • Environs
  • Pripojenie a odpojenie Databázy
 2. Dopytovanie v SQL a Pythone
  • Jazyk SQL a Dopyty (Queries)
  • Tabuľky a Dataframes
  • Výber dát a stĺpcov z tabuľky (Select)
  • Dátové typy v DB a v Pythone
  • Filtrovanie riadkov (Where)
  • Agregačné funkcie (Sum, Min, Max, Avg, Count)
  • Limity (Limit, Top, Offset)
  • Zoskupenie riadkov (Group by)
  • Logické operátory (And, Or, Not, Xor)
  • Vytvorenie tabuľky (Create)
  • Vymazanie tabuľky (Delete)
  • Aktualizácia tabuľky (Update)

Na absolvovanie tohto kurzu je vhodné mať skúsenosti s programovaním v Pythone aspoň na úrovni začiatočník

Meno lektora: 
Miroslav Reiter
Trvanie: 
4-5 hodín (1 deň) 9:00 - 13:30
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených): 
22. 5. 2024 (55/55)