Základy počítačového videnia s knižnicou OpenCV

OpenCV je základná knižnica pre počítačové videnie. Zahŕňa vyše tritisíc algoritmov pre spracovanie obrázkov a videa. Je dostupná pre C++, Python, Javu na platformách Linux, Windows, Android a iOS. Náš kurz je úvodom do používania tejto knižnice v jazyku Python na platformách Windows alebo Linux pre účely nájdenia a spracovania objektov na obraze na základe farby, jedného vzoru či kategórie zadanej mnohými príkladmi.

Prepokladom účasti v kurze je znalosť Pythonu a knižnice Numpy, ktorá sa používa na reprezentáciu obrazu.

 1. Základné informácie
  • Inštalácia OpenCV
  • Načítanie a uloženie obrázka
  • Reprezentácia a zobrazenie obrazu
 2. Prefarbenie objektu podľa jeho farby
  • Prefarbenie zvolenej farby
 3. Registrácia vzoru na obraze
  • Zarovnanie obrazu pomocou afinnej transformácie
  • Príznakové body a deskriptory (SIFT, ORB)
 4. Premena objektu na obraze
  • Viola-Jonesov detektor tváre
  • Kazemiho detektor tvárových čŕt
  • Umelé zostarnutie tváre
 5. Rozpoznávanie objektov
  • SVM
  • Vlastné obrazy
  • Rozpoznávanie tváre
 6. Použitie hlbokých neurónových sietí
  • autokóder číslic
  • klasifikátor pre kolorizáciu
  • sieť kóder-dekóder pre odstránenie pozadia
  • YOLO detektor pre vzorku dát COCO
Trvanie: 
10 hodín (2 dni)
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených): 
7. - 8. 6. 2023 (35/55)