7. - 8. 6. 2023

The email to associate with this registration.
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas Centru spoločných činností SAV so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto prihlasovacom formulári, za účelom administrácie kurzov do uplynutia dvoch rokov po skončení kurzu. Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám - hodnotiteľom kurzov, a to na účely hodnotenia kurzov. Som si vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok zrušenie tejto žiadosti, akoby nebola podaná. Registráciou na kurzy súhlasíte so spracovaním údajov na marketingové účely.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.