Praktický úvod do spracovania prirodzeného jazyka

Spracovanie prirodzeného jazyka je odvetvie umelej inteligencie, ktoré sa zaoberá interakciou medzi počítačmi a ľuďmi pomocou prirodzeného jazyka. Konečným cieľom NLP je, aby počítač dokázal čítať, dešifrovať a porozumieť ľudskému jazyku. Natural language processing sa pri odvodzovaní významu z ľudských jazykov často spolieha na strojové učenie, spája počítačovú vedu a lingvistiku.

Obsah Kurzu:

  1. Uvod do spracovania prirodzeneho jazyka
  2. Reprezentacia textu, slovne vektory, textova klasifikacia
  3. Neuronove siete pre spracovanie prirodzeneho jazyka
  4. HuggingFace Transformers a ich prakticke pouzitieLektor:
Marek Šuppa - slido

Trvanie: 
6 hodín (1 deň)
Cena: 
€0,-
Registrácia (počet prihlásených):