Python - Objektové programovanie II

Kurz sa zameriava na pokročilejšie objektovo orientované programovanie (OOP). Techniky budú demonštrované v programovacom jazyku Python.

Zoznámime sa so pokročilejšími témami a princípmi OOP:

  1. Triedy
  2. Reťazce
  3. Regulárne Výrazy
  4. Statickosť
  5. Lambdy

Ukážeme si ako v Pythone vytvoriť regulárne výrazy, ako s nimi pracovať a využívať ich pri tvorbe programu. Zistíme načo slúži v triede dekorátor @staticmethod a @classmethod, ako sa vyžíva pri OOP. Ukážeme si rôzne spôsoby práce s reťazcami v rôznych situáciách. Kurz predstavuje ucelený pokročilejšie témy objektovo orientovaného programovania a oboznámenie sa so základnými funkcionálneho programovania pomocou Lambda funkcií.

Na absolvovanie tohto kurzu je vhodné mať skúsenosti s objektovím programovaním v Pythone aspoň na úrovni začiatočník.

Meno lektora: 
Miroslav Reiter
Trvanie: 
8-10 hodín (2 dni) 9:00 - 13:30
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených):