Jemný úvod do AI

Tento kurz je navrhnutý tak, aby poskytol súhrnný a prístupný prehľad základných konceptov AI, strojového učenia a najnovších pokrokov v tejto oblasti. Kurz je ideálny pre začiatočníkov, ktorí majú záujem o AI bez potreby vedieť programovať, ale ešte sa v tejto oblasti necítia doma.

 1. Úvod do AI
  • Čo je AI
  • Prehľad základných konceptov AI a strojového učenia
 2. Základy strojového učenia
  • Rozdiel medzi supervised a unsupervised learning
  • Jednoduché príklady použitia
  • Prompt engineering
  • lakera.ai
  • Google Teachable Machine
  • Epochy, Veľkosť dávky, Rýchlosť Učenia, Algoritmy
 3. ChatGPT (Open AI/Microsoft) a Bard AI (Google)
  • ChatGPT 3.5 a ChatGPT 4 s DALL-E
  • Bard AI
  • Šablóny

Pre koho je kurz určený:
Tento kurz je ideálny pre každého, kto má záujem pochopiť základy AI bez potreby programovania. Či už ste študent, učiteľ, profesionál, manažér, marketér alebo len zvedavý nadšenec, tento kurz vám poskytne pevný základ a porozumenie AI.

Kurz odporúčame aj pre ľudí, ktorú chcú absolvovať kurz Python - Neurónové siete s knižnicou TensorFlow, aby získali prehľad a rozumeli pojmom ako sú epochy, veľkosť dávky alebo rýchlosť učenia.

Meno lektora: 
Miroslav Reiter
Trvanie: 
4-5 hodín (1 deň) 9:00 - 13:30
Cena: 
€0,-
Registrácia (počet prihlásených): 
6. 3. 2024 (55/55)