Atomistický pohľad na biopolyméry použitím HPC

Ako je možné zistiť, či sa COVID alebo iné vírusy môžu prenášať cigaretovým dymom? Ako je možné pomocou polymérov zabrániť nežiadúcej imunitnej odpovedi organizmu? Pomocou molekulovo-dynamických simulácií využitím HPC je možné študovať biochemické javy na atomistickej úrovni a vysvetliť tak mnoho experimentálnych pozorovaní, predpovedať nové javy a procesy alebo správanie sa biopolymérov, ako aj simulovať podmienky nedostupné experimentu.

Dátum konania: 
12. 3. 2024 o 16:00
Miesto konania: 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava. Druhé poschodie nad hlavným vchodom do budovy, priestory knižnice.
Prednášajúci: 
Zuzana Benková
Inštitúcia: 
Ústav polymérov SAV, v. v. i.