Zvedavá umelá inteligencia

Zvedavosť, ako druh motivácie, je jedným zo základných fenoménov vyskytujúcich sa u živočíchov s vyššou kogníciou. Poháňa a riadi ich správanie tak, aby boli naplnené ich potreby na rôznej úrovni. Je základnou vlastnosťou, ktorá zabezpečuje neustály vývoj jedinca a vedie k jeho zdokonaľovaniu. Na tejto prednáške si ukážeme, ako formalizovať zvedavosť / motiváciu a ako ju pridať k AI agentom. Zároveň na jednej z veľmi ťažkých úloh v oblasti rozhodovania dokážeme, že pridanie zvedavosti výrazne pomôže s jej riešením.

Dátum konania: 
9. 4. 2024 o 16:00
Miesto konania: 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava. Druhé poschodie nad hlavným vchodom do budovy, priestory knižnice.
Prednášajúci: 
Matej Pecháč
Inštitúcia: 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK