Základy programovacieho jazyka Python

Python je open-source, objektovo-orientovaný, vysoko úrovňový programovací jazyk. Je vhodný na vývoj širokého spektra aplikácií od dynamických webových stránok až po spracovanie veľkých dát. Python beží na mnohých variantách Unixu, na Macu a Windowse (súčasťou kurzu bude inštalácia na vašom systéme).

 1. Základné informácie
  • História a vlastnosti Pythonu
  • Pyhton v2 vs v3
  • Inštalácia Pythonu
  • Python IDLE
 2. Python syntax
 3. Premenné
 4. Typy dát
  • String
  • List
  • Dictionary, Tuple, Set
 5. Operátory
 6. Podmienky
 7. Cykly
  • For
  • While, break, continue
 8. Python objekty
  • Class
  • Module
Meno lektora: 
tba
Trvanie: 
8-10 hodín (2 dni) 9:00 - 13:30
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených):