Python - Objektové programovanie

Kurz sa zameriava na pokročilejšie techniky práce s programovacím jazykom Python. Nosnou témou kurzu bude objektovo orientované programovanie (OOP).

Zoznámime sa so základnými princípmi OOP:

  1. Dedičnosť
  2. Zapuzdrenie
  3. Polymorfizmus

Ukážeme si ako v Pythone vytvoriť triedu, inštanciu na danú triedu, ako s nimi pracovať a využívať ich pri tvorbe programu. Zistíme načo slúži v triede konštruktor danej triedy, ako sa vyžíva pri dedičnosti tried a polymorfizme. Ukážeme si rôzne spôsoby dedičnosti, ich výhody a nevýhody v rôznych situáciách. Kurz predstavuje ucelený vstup do objektovo orientovaného programovania a oboznámenie sa so základnými pojmami tohto prístupu v prostredí jazyka Python.

Trvanie: 
10 hodín (2 dni)
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených):