Python - Objektové programovanie I

Kurz sa zameriava na pokročilejšie techniky práce s programovacím jazykom Python. Nosnou témou kurzu bude objektovo orientované programovanie (OOP).

Zoznámime sa so základnými princípmi OOP:

  1. Dedičnosť
  2. Zapuzdrenie
  3. Polymorfizmus

Ukážeme si ako v Pythone vytvoriť triedu, inštanciu na danú triedu, ako s nimi pracovať a využívať ich pri tvorbe programu. Zistíme načo slúži v triede konštruktor danej triedy, ako sa vyžíva pri dedičnosti tried a polymorfizme. Ukážeme si rôzne spôsoby dedičnosti, ich výhody a nevýhody v rôznych situáciách. Kurz predstavuje ucelený vstup do objektovo orientovaného programovania a oboznámenie sa so základnými pojmami tohto prístupu v prostredí jazyka Python.

Na absolvovanie tohto kurzu je vhodné mať skúsenosti s programovaním v Pythone aspoň na úrovni začiatočník.

Meno lektora: 
Miroslav Reiter
Trvanie: 
8-10 hodín (2 dni) 9:00 - 13:30
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených):